top of page

Cool Mind – hjælp til børn og unge med angst

Opdateret: 6. maj 2023


Cool kids og chilled - hjælp til børn og unge med angst

Der findes ikke mange ting, der er værre, end hvis man som forælder oplever, at ens barn mistrives. Men det er desværre virkeligheden for mange af de forældre, der har et barn med angst.


Angsten kan nemlig komme til udtryk på mange forskellige måder, f.eks. ved at barnet begynder at isolere sig fra det sociale liv, at det bliver bange for mørke og for at være alene, at det udvikler OCD-lignende symptomer og meget andet. Se evt. en liste over flere symptomer på angst her.


Problemet med disse forskellige symptomer er, at de også kan dække over andre ting end angst, og derfor er det vigtigt, at du som forælder handler, hvis du fornemmer, at der er noget galt hos dit barn.


Hvad er Cool Mind?

Cool Mind retter sig mod børn med angst og unge med angst.


Det, som gør Cool Mind så effektivt er, at det giver både deltagerne og deres familier helt konkrete værktøjer og strategier til at håndtere angsten, når den opstår. Det er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor man sammen går på opdagelse i forbindelsen mellem tanker og adfærd.


Efter endt forløb har deltagerne ikke alene oplevet markant mindre angst, men har også oplevet, at de har fået opbygget et større selvværd, har haft lyst til at deltage aktivt i bl.a. fritidsaktiviteter igen, samt generelt har fået bedre trivsel.


Sådan arbejder vi med Cool Mind på Familieklinikken

Hos Familieklinikken har vi valgt at bruge Cool Mind og andre metoder.


Dels er det vores erfaring, at angsten ofte er en reaktion på nogle af de ting, der sker i barnet eller den unges relationer – det kan være i familien, blandt vennerne, klassekammeraterne osv. Derfor har vi udviklet værktøjet ”RelationsOpstilling – RO”, hvorigennem vi undersøger relationernes betydning for både angst og manglende trivsel i øvrigt.


Derudover er vi også uddannede i brugen af Compassion Focused Therapi (CFT), som er en kognitiv metode, der især har fokus på barnet og den unges følelser, og som bidrager til at opbygge en øget selvforståelse og et mere positivt selvbillede.


Når du kontakter os, vil vi altid starte med en indledende samtale, hvor vi sammen afdækker barnets eller den unges situation og på baggrund af dette sammensætter det mest effektive forløb.


Har du nogle spørgsmål til Cool Mind, eller til vores arbejde i det hele taget, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os på linea@familieklinikken.dk eller på telefon 41 40 60 73.

16 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page