top of page
Linnea-farve-1 MB.jpg

Metode og værktøjer

Familieklinikken hviler på et fundament af solid faglig og praktisk erfaring. 

 

Klinikken kombinerer forskellige psykologiske metoder, herunder kropslig neurologiske metode kombineret med den evidensbaserede kognitive adfærdsterapi. Du kan læse mere om de enkelte værktøjer længere nede på denne side.

 

Det er vores erfaring, at det er vigtigt at kombinere metoderne, så vi kan arbejde ud fra et helhedsbillede af både den enkelte, familie og barnet/børnene. Enhver ubalance har altid en årsag, men det er ikke altid det første, man ser.

 

Udgangspunktet i enhver af vores forløb er altid dialog og åbenhed. Ved at gå ind i den åbenhed og være nysgerrig på de ting, der kommer frem, vil man typisk opleve et langt mere effektivt forløb og bedre resultater.

Ingen udfordring er for stor
Vi arbejder bl.a. med:
Billede af Gus Moretta

Tilknytningsmønstre

 • Hvad betyder de i dit liv

 • Kan de ændres

 • Hvilke udfordringer skaber de

 • Hvilke fordele giver de

Billede af Dương Hữu

Relationer

 • Parforhold

 • Forældrerollen

 • Venskaber og kollegaer

 • Den øvrige familie

Billede af Paola Chaaya

Handlingsmønstre

 • Gode og dårlige vaner

 • Selvsabotage

 • Grænsesætning

 • Selvværd og reaktion

Anvendte behandlingsmetoder

I den kognitive adfærdsterapi gør klinikken brug af Compassion Fokuseret Terapi, en evidens baseret og medfølelses terapeutisk metode, som kan understøtte og bidrage med at opbygge et positivt familiesyn, øget selvforståelse og tilfredshed hos den enkelte og familien som helhed.  

 

I opbygger løbende en positiv og robust familie gennem solid rådgivning og praktiske brugbare øvelser. Resultatet er den familie, som I gerne vil være.

Den-Kognitive-Diamant-e1663230030352.png
Familieklinikken anvender BeCool

Klinikken kombinerer forskellige psykologiske metoder.

Vi arbejder blandt med BeCool som er baseret på klassiske kognitive adfærdsterapeutiske angsthåndteringsstrategier i lighed med de strategier, som indgår i Cool Kids og Chilled Program. 

BeCool suppleres med en bio og social tilgang, idet kroppen bidrager med vigtig implicit viden og sproglighed, som har stor betydning for forløsning af angst og traume. Traumet og de efterfølgende reaktioner og påvirkninger ligger i det autonome nervesystem og er hermed tæt forbundet med vores krop og reaktioner i det psykiske.

RelationsOpstilling-RO

Familieklinikken anvender i sin rådgivning også den egenudviklede metode "RelationsOpstilling-RO". 

 

I RelationsOpstilling-RO tydeliggøres relationernes energimæssige indbyrdes forhold på flere niveauer. 

 

Ikke-hensigtsmæssige mønstre, tilknytninger og blokeringer træder tydeligere frem. Målet er at bevidstgøre disse uhensigtsmæssigheder og arbejde de sunde handlemønstre, ressourcer og robusthed frem hos jer som familie. 

"RelationsOpstilling-RO" synliggør også uhensigtsmæssige kommunikationsformer og fastlåste familie dynamikker.

Leg med spejle

Brug for hjælp?

Kan du genkende nogle af nævnte udfordringer i din familie?

Eller er du i tvivl om, hvorvidt vi kan hjælpe dig?

bottom of page