Kattekærstrædet 18, 4305 Orø

Amtmandsvej 1, 4300 Holbæk

 • Facebook - Hvid Circle

BØRN & UNGE

Det får I med gruppeforløb:

 • Individuel forsamtale til Cool Kids/Chilled gruppeforløb. 1 time. Normalpris 750 kr

 

 • 16 timers (8 x 2 timer) samtale med børnene/de unge i gruppen udfra deres situation.

 

 • En vejleder uddannet og erfaren Cool Kids/Chilled terapeut

 

 • Mulighed for at dele med/spejle sig i andre børn/unge i lignende situationer

 

 • Opfølgningssamtale 2 måneder efter afsluttet gruppeforløb. 1 time. 

PAKKEPRIS: 4950 kr (normalpris 6000 kr) SPAR 1050 kr

For at sikre kvalitet og resultat afholdes individuelt forløb indenfor en ramme af 5 måneder under hensyn til sygdom.

Sted: Balancehuset, Nygade 12A, 4300 Holbæk

Hold opstart forår 2020 

Hold øje med siden her eller tilmeld dig nyhedsbrevet på forsiden. 

Øvrige Vilkår 

Det får I med Individuelt forløb:

 • Forsamtale til Cool Kids/Chilled gruppeforløb. 1 time. Normalpris 750 kr

 

 • 5 timers (5 x 1 timer) samtale med dit barn.

 • 100 % fokus på dit barn og barnets specifikke situation

 • Fleksibilitet - samtaler når det passer jer

 

 • En vejleder uddannet og erfaren Cool Kids/Chilled terapeut

 

 • Opfølgningssamtale 2 måneder efter afsluttet forløb. 1 time. Normalpris 750 kr 

PAKKEPRIS: 4950 kr (normalpris 6000 kr) SPAR 1050 kr

For at sikre kvalitet og resultat afholdes individuelt forløb indenfor en ramme af 5 måneder under hensyn til sygdom. 

Sted: Nygade 12A, 4300 Holbæk

Øvrige Vilkår 

Terapeutisk forløb for børn og unge med angst 

Angst forebyggende og angsthåndteringsforløbs pakker til børn og unge

Forældre henvender sig typisk med forskellige bekymringer til Familieklinikken-Fokus på relationer i forhold til deres børn og unge, som de ønsker hjælp og vejledning til. Måske oplever du som forældre en eller flere reaktioner fra listen hos dit barn/ung:

 • Social angst

 • Skoleværing/skole træthed

 • Spil online forbundet med store konflikter

 • Isolere sig fra sociale sammenhænge fx familien, venner og sport

 • Stress symptomer

 • Bange for at sove og være alene

 • Reaktioner på mobning på de sociale medier

 • Manglende selvværd og højt præstations niveau

 • OCD

 • Traume reaktion 

 • Angstanfald

 • Overbekymringer og generel utryghed

 • Tegn på depression eller mistrivsel

Udgangspunktet for et angsthåndteringsforløb i Familieklinikken-Fokus på relationer med børn og unge er en tryg ramme, dialog og helhedssyn. Forløbet tager afsæt i de rammer og relationer, som barnet og den unge dagligt omgiver sig med. 

Familieklinikken-Fokus på relationer anvender det evidens og effektive angsthåndteringsprogram, Cool Kids og Chilled, som bidrager med konkrete metoder og strategier til håndtering af angst og derfor yderst effektivt i forhold til ovenstående problematikker hos børn og unge.

Cool Kids og Chilled er baseret på kognitiv adfærdsterapi, som undersøger forbindelsen mellem barnet eller den unges tanker, følelser, adfærd og krop i relationen til sig selv og omverden. 

 

I Familieklinikken-Fokus på relationer har vi valgt at styrke Cool Kids og Chilled angsthåndteringsprogram med Familieklinikkens egen udviklede værktøj “RelationsOpstilling-RO” og CFT .

 

I "RelationsOpstilling-RO" undersøger Familieklinikken relationernes betydning for angst reaktioner og manglende trivsel. I relationsopstillingsmetoden tydeliggøres relationernes energimæssige indbyrdes forhold sig på flere niveauer og ikke-hensigsmæssige mønstre, tilknytninger og blokeringer kan synliggøre sig. Målet er at bevidstgøre sunde handlemønstre, ressoucer og robusthed hos barnet/den unge.  

 

CFT den evidensbaserede følelsesfokuseret terapeutisk kognitiv metode, som understøtter og bidrager med at opbygge et positivt selvbillede, øget selvforståelse og tilfredshed hos barnet og den unge.

Alle henvendelser starter med en forsamtale, som tager udgangspunkt i barnet/unges situation, hvor vi sammen sammensætter det mest effektive forløb. 

En metode med effekt 

Måske har du allerede hørt om Cool Kids/Chilled? Det er et videnskabeligt evidensbaseret og effektivt angsthåndteringsprogram til børn og unge. Programmet er udviklet i Australien og oversat til dansk på Angstklinikken for børn og unge ved Århus Universitet. 

 

Cool Kids og Chilled er velafprøvede angsthåndteringsprogrammer med dokumenteret effekt. Undersøgelser fra et af de førende universiteter i Sidney har vist, at 80 % af alle børn og unge, der har gennemgået programmet, var uden behandlingskrævende angstproblemer et år efter at behandlingen var afsluttet.

 

Angstklinikken på Aarhus Universitet har siden 2009 brugt behandlingen med tilsvarende gode resultater. Udover markant mindre angst havde børnene og de unge opbygget større selvværd, lyst til at genoptage skole og fritidsaktiviteter, og de havde et mere positivt selvbillede.

 

I Cool Kids forløbet introducerer vi børn, unge og dig som forældre til konkrete metoder og strategier, som kan gøre det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen. Cool Kids Programmet bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og er særligt udviklet til børn og unge i aldersgruppen 4-7 år, Mini Cool Kids og Cool Kids i alderen 7-12 år, samt Chilled, som er udviklet til unge i aldersgruppen 13-17 år. 

 

 Indhold for Programmet ”step by step”

 • I bliver klogere på, hvad angst er. Vi undersøger sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og reaktioner.

 • I vejledes i metoder til at måle og registrere svære tanker og følelser

 • Vi inddrager metoden detektivtænkning - også kaldet realistisk tænkning, så dit barn/ung øver sig i at kunne skelne mellem katastrofetanker og realistiske tænkning - også kaldet kognitiv omstrukturering

 • Vi arbejder med motivation og belønning

 • Vi arbejder med metoder, der gør det nemmere for dit barn at møde og overvinde angst og bekymring-trin for trin

 • Vi arbejder med ”Se Frygten i øjenene”- som er en gradvis eksponering af angst og bekymringstanker, men som barnet/unge lærer at håndtere

 • Der arbejdes med mindfullness øvelser undervej i forløbet

 • Vi laver fælles familieøvelser - I finder et fælles familie-sprog

 • Vi træner eksponering, herunder social og assertiv adfærd

 • Til sidst i forløbet evaluerer vi og ligger en realistisk plan for barnet/unge og jer som familie.

Famillieklinikken-Fokus på relationer tilbyder også at deltage i sammenhænge og møder, hvor I forældre finder det hensigtsmæssigt at have en professionel støtte ved jeres side. Især forældre til børn og unge med skoleværing kan det være konstruktivt at have en fagperson med, som kan understøtte det videre forløb.

Vi deltager derfor gerne til netværksmøder i forvaltning og skole sammenhænge. 

 

Har du spørgsmål eller ønsker du mere viden om forløbet? Så er du meget velkommen til at kontakte Familieklinikken-Fokus på relationer. Her kan vi uddybende beskrive, hvordan et forløb foregår og tilbyde den rette vejledning til dig og din familie. 

 

Vi glæder os til i Familieklinikken-Fokus på Relationer at kunne gøre en forskel for dig og dit barn eller unge.