BØRN & UNGE

INDIVIDUELT FORLØB

- Det får I:

 • Forsamtale til Cool Kids/Chilled gruppeforløb. 1 time. Normalpris 750 kr

 

 • 5 timers (5 x 1 timer) samtale med dit barn.

 • 100 % fokus på dit barn og barnets specifikke situation

 • Fleksibilitet - samtaler når det passer jer

 

 • En vejleder uddannet og erfaren Cool Kids/Chilled terapeut

 

 • Opfølgningssamtale 2 måneder efter afsluttet forløb. 1 time. Normalpris 750 kr

 • Rabat på 1050 kr

PAKKEPRIS: 4950 kr (normalpris 6000 kr) SPAR 1050 kr

For at sikre kvalitet og resultat afholdes individuelt forløb indenfor en ramme af 5 måneder under hensyn til sygdom. 

Sted: Amtmandsvej 1, st., 4300 Holbæk

Øvrige Vilkår 

GRUPPEFORLØB

- Det får I:

 • Individuel forsamtale til Cool Kids/Chilled gruppeforløb. 1 time. Normalpris 750 kr

 

 • 16 timers (8 x 2 timer) samtale med børnene/de unge i gruppen udfra deres situation.

 

 • En vejleder uddannet og erfaren Cool Kids/Chilled terapeut

 

 • Mulighed for at dele med/spejle sig i andre børn/unge i lignende situationer

 

 • Opfølgningssamtale 2 måneder efter afsluttet gruppeforløb. 1 time.

 • Rabat på 1050 kr

PAKKEPRIS: 4950 kr (normalpris 6000 kr) SPAR 1050 kr

For at sikre kvalitet og resultat afholdes individuelt forløb indenfor en ramme af 5 måneder under hensyn til sygdom.

Sted: Amtmandsvej 1, st., 4300 Holbæk

Hold øje med siden her eller kontakt familieklinikken for info om holdopstart. 

Øvrige Vilkår 

Beretning: Louise, mor til Alberte 11 år
00:00 / 07:27

Cool Kids - Angstbehandling for børn og unge

Terapeutiske forløb med fokus på angstforebyggelse og angsthåndtering for børn, unge og forældre!

Symptomerne på angst hos børn og unge kan være mange, og de kan ofte være svære at skelne fra de udfordringer, man møder igennem et normalt børne-og ungdomsliv. Derfor taler jeg ofte med forældre, der er i tvivl, om deres børn adfærd kan skyldes angst. De har måske på fornemmelsen, at der er noget, der ikke er, som det skal være – men de har svært ved at sætte fingeren på, om der reelt er tale om angst. Dér kan jeg hjælpe!

 

Nogle af de problemer man typisk oplever hos børn og unge med angst er:

 • Social angst

 • Skoleværing/skole træthed

 • Spil online forbundet med store konflikter

 • Isolere sig fra sociale sammenhænge fx familien, venner og sport

 • Stress symptomer

 • Bange for at sove og være alene

 • Reaktioner på mobning på de sociale medier

 • Manglende selvværd og højt præstations niveau

 • OCD

 • Traume reaktion 

 • Angstanfald

 • Overbekymringer og generel utryghed

 • Tegn på depression eller mistrivsel

 

Angstbehandling – hvordan foregår det?

Angstbehandling hos Familieklinikken i Holbæk er er en tryg ramme, dialog og helhedssyn på barnet og den unge. Forløbet tager afsæt i de rammer og relationer som barnet og den unge dagligt omgiver sig med, og både barnet og familien vil lære at forebygge angsten – og at håndtere den, hvis den dukker op.

Vores angstbehandlings-forløb bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi, som er evidensbaseret angst behandling med veldokumenterede resultater. I kognitiv adfærdsterapi er fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser og (krops)reaktioner.

 

Og hvad betyder det i praksis? Jo, i denne form for adfærdsterapi er der opmærksomhed på dine tanker og de bagvedliggende overbevisninger, som er styrende for dine følelsesmæssige reaktioner og derved, hvordan du reagerer i situationen. Når du
reagerer i en situation, er det ikke nødvendigvis selve situationen, der er årsag til din reaktion, men det er derimod din personlige fortolkning af det som sker. Og er din tolkning af situationen styret af negative og frygtsomme overbevisninger, ja så er det ofte med
angst til følge.
 
Familieklinikken anvender de evidens og effektive angsthåndteringsmanualer fra Cool Kids og Chilled, som en del af angsthåndteringsforløbet i Familieklinikken.

I Familieklinikkens angsthåndteringsforløb introducerer vi børn, unge og jer som forældre til konkrete metoder og strategier, som kan gøre det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen. Cool Kids og Chilled manualer bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og er særligt udviklet til børn og unge i aldersgruppen 4-7 år, Mini Cool Kids og Cool Kids i alderen 7-12 år, samt Chilled, som er udviklet til unge i aldersgruppen 13-17 år.

Cool Kids og Chilled
Cool Kids/Chilled er et videnskabeligt evidensbaseret og effektivt
angsthåndteringsmateriale til børn og unge. Manualerne er udviklet i Australien og oversat til dansk på Angstklinikken for børn og unge ved Århus Universitet. 
 
Cool Kids og Chilled er velafprøvede angsthåndteringsmanualer med dokumenteret effekt. Undersøgelser fra et af de førende universiteter i Sidney har vist, at 80 % af alle børn og unge, der har gennemgået et forløb med udgangspunkt i manualerne, var uden
behandlingskrævende angstproblemer et år efter at behandlingen var afsluttet.
 
Angstklinikken på Aarhus Universitet har siden 2009 brugt manualerne med tilsvarende gode resultater. Udover markant mindre angst havde børnene og de unge opbygget større selvværd, lyst til at genoptage skole og fritidsaktiviteter, og de havde et mere
positivt selvbillede.


Hvad er formålet med angstbehandling?
Det primære mål for et angstbehandling hos Familieklinikken er, at dit barn/unge lære nye færdigheder og praktiske måder at håndtere angsten på. Det handler om at styrke barnet eller den unge i at genfinde et stærkt og modigt syn på sig selv og se muligheder
frem for begrænsninger. For jer som forældre lære I et fælles sprog, som kan styrke jer i situationer, hvor I før oplevede tvivl og måske ligefrem magtesløshed. Mest af alt er forløbet meget praksisnært og nemt at gå til i hverdagen. Dog er det vigtigt, at I som familie lægger nogle kræfter i at få trænet og øvet hjemme med de nye færdigheder.
 
Familieklinikkens angstbehandlings-forløb, ”step by step”
- I bliver klogere på, hvad angst er. Vi undersøger sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og reaktioner.
- I vejledes i metoder til at opdage og registrere svære tanker og følelser.
- Vi træner i realistisk tænkning, så dit barn/ung øver sig i at kunne skelne mellem katastrofetanker og realistiske tænkning.
- Vi arbejder med motivation og belønning.
- Vi arbejder med metoder, der gør det nemmere for dit barn at møde og overvinde angst og bekymring.
- Vi arbejder med ”Se frygten i øjnene”- som er en gradvis eksponering af angst og bekymringstanker, men som barnet/unge lærer at håndtere i praktiske øvelser.
- Der arbejdes med mindfullness øvelser undervej i forløbet.
- Vi laver fælles familieøvelser - I finder et fælles familie-sprog.
- Vi træner selvsikker adfærd og selvværd, styrker fokus på ressourser hos barnet/unge helt konkret med praktiske øvelser.
- Til sidst i forløbet evaluerer vi og lægger en realistisk plan for barnet/unge og jer som familie.


Familieklinikkens øvrige metoder

I Familieklinikkens håndtering af angst bruger vi forskellige tilgange og evidensbaseret metoder, som alle har gode resultater indenfor angsthåndtering. Kort fortalt , så bruger vi dem som er veldokumenteret og som virker! Vi tror på, at der findes mere end en vej eller metode, som kan hjælpe dig med at træde ud af angsten.

De forskellige tilgange er:

 • Kognitiv adfærdsterapi

 • Metakognitive øvelser

 • RelationsOpstilling (RO) 

 • Compassion Fokuseret Terapi (CFT)

 
I RelationsOpstilling (RO) undersøges relationernes betydning for angst reaktioner og manglende trivsel. Målet er at bevidstgøre sunde
handlemønstre, ressoucer og robusthed hos barnet/den unge.  
 
Formålet med Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er at understøtte og bidrage med at genopbygge et positivt
selvbillede, øget selvforståelse og tilfredshed hos barnet/den unge. Der trænes med visualisering- og mindfullness øvelser tilpasset børne og unges niveau.

 

Alle forløb indledes med en forsamtale først!
En forsamtale varer cirka en time. Formålet er at vi sammen afklarer hvad jeres barn/ung og I som familie har brug for. Således får I og jeres barn en større forståelse for angstens dynamik, og for sammenhængen mellem situation, tanke, følelse og adfærd. Mange børn/unge oplever, at dette overblik giver ro og håb, fordi det forklarer hvorfor angsten er der.


​Hvad kan Familieklinikken iøvrigt byde ind med?
Familieklinikken tilbyder også forældre, børn og unge at deltage i møder med skole/kommune/etc, hvor det kan være en hjælp at have en professionel erfaren støtte med som bisidder. Som forældre til børn og unge med angst kan det være konstruktivt og trygt at have en fagperson med, som kender familien og derfor kan

bidrage med nye sammenhænge og perspektiver, og hjælpe til at finde den bedst mulige løsning for barnet/unge.
 
Har du spørgsmål eller ønsker eller brug for yderligere information kan du enten skrive til linea@familieklinikken.dk eller gøre brug af vores tilbud om 15 minutters gratis vejledende samtale på 41406073.

 

Vi glæder os til i Familieklinikken at kunne gøre en forskel for dig og din familie.

Kom med på nyhedsbrevet

Tak for din tilmelding!