top of page

Har du eller nogen i din familie brug for hjælp?

Vi har specialiseret os indenfor

Billede af Jessica Rockowitz

Er du forældre, og har du gennem længere tid forsøgt
at få familien til at fungere?

Børn i vindueskarmen

Viser dit barn tegn på angst,
og har du brug for hjælp? 

Billede af Guillaume Bolduc

Hvem er du, når du lægger forældre-, søskende- eller ægtefællerollen væk?

Familie- og forældrerådgivning

Stressende hverdage, dårlig kommunikation og konflikter skaber mistrivsel og kan gøre det svært for din familie at være sammen. 

Ofte går vi til vores forældre, søskende eller venner for sparring. Men selvom intentionen er god, kan det nogle gange være rart at få en fortrolig, som ser på udfordringen med nye øjne.  

Hjælp til børn med angst

Symptomerne på angst hos børn og unge kan være mange, og de kan ofte være svære at skelne fra de udfordringer, man møder igennem et normalt børne-og ungdomsliv.

Det kan være svært for børn og unge at forklare dig, hvad det er, der bekymrer dem.

Jeg hjælper dig og dit barn med at forstå følelserne.

Et forløb til mænd og kvinder

Oplever du, at du føler dig splittet, frustreret i din hverdag, trist eller måske helt ved siden af dig selv?

I Familieklinikken tilbyder jeg et særligt personligt forløb til dig, som gerne vil finde plads og rum til at lande i dig selv og genfinde dit indre kompas, så du får glæden tilbage i din hverdag.

bottom of page