top of page
Familierådgivning Familieklinikken_v3.jpg

Familie- og forældrerådgivning

At være forælder er fantastisk, men ikke altid nemt.

 

At have ansvaret for et andet liv er en stor opgave, og du vil hen ad vejen være nødt til at håndtere situationer, som du måske ikke altid føler dig helt klædt på til. 
 

Samtidig vil man som forældre også ofte have et parforhold (og nogle gange et afsluttet parforhold) at forholde sig til, et arbejdsliv, samt den bagage og de ubevidste mønstre, vi alle har med fra vores egen barndom. Nogle gange er der også sygdomme og måske dødsfald i familien, der skal håndteres.

Uanset hvad du kæmper med, så er du ikke alene.

Nogle gange kunne man godt ønske,

at man kunne tage et forældre-kørekort.

Sådan et findes desværre ikke. Men der findes muligheder for at få hjælp. 


Hos Familieklinikken samarbejder vi med forældre og familier, som har brug for hjælp til at få familiens relationer og hverdag til at fungere. Forældre, der tager ansvar for at skabe de positive forandringer, der er behov for.

 

Vi tilbyder en række brugbare værktøjer, som du/I konkret kan bruge i hverdagen, og som vil gøre en forskel for hele familien.

Du startede med at få ro på mig. Du kunne virkelig forstå og mærke min situation. Med det samme sporede du dig ind på, hvilke råd jeg havde brug for.

Dorte, mor

Vi arbejder bl.a. med:
Billede af Daiga Ellaby

Trivsel i skole / institution

 • Aflevering / afsked

 • Konflikter / fysisk

 • Kommunikation

 • Mobning / mistrivsel

 • Skoleværing

Billede af Alexander Dummer

Hjemmeliv

 • Aktiviteter / leg / natur

 • Gaming og Sociale medier

 • Spisning

 • Puttetid og sovevaner

 • Konflikt og kommunikation

Billede af Isaac Ordaz

Forældreliv og parforhold

 • "Vores tid" og egen tid

 • Nærhed / sex

 • Kommunikation

 • Job / karriere

 • Problemer i parforholdet

Hvornår er der behov for forældre- og familierådgivning?

Igennem et barns udvikling og opvækst vil der helt naturligt komme perioder, hvor barnet eller den unge enten lukker sig mere ind i sig selv, er mere trodsig eller oplever voldsomme udsving i humøret. Dette er helt naturligt, men det kan gøre det svært at vurdere, hvornår der rent faktisk er behov for hjælp. Vi vil altid opfordre til at lytte til sin mavefornemmelse. Hvis du fornemmer, at der er forandringer hos barnet, der stikker dybere end den almindelige udvikling, så søg hellere hjælp og rådgivning med det samme end for sent. Meget kan heldigvis tages i opløbet.

Billede af Ioann-Mark Kuznietsov
Barn på Smartphone
Situationer, du især skal være opmærksom på som forælder

Alle børn er forskellige – og det er forældre også. Så mistrivsel kan vise sig på mange måder. Men nogle af de situationer, vi ofte oplever, at forældre reagerer på, er: • Hvis barnet ændrer sig fra at være socialt udadvendt til ikke længere at søge andres selskab. • Barnet føler sig mere utryg og har måske svært ved at sove/sove alene. • Barnet igen og igen søger at blive negativt bekræftet eller er meget negativ i sin kontakt med forældre og andre. • En generel optrapning af konflikter og en kortere lunte i mange situationer. Dette kan være symptomer på mistrivsel, men det er vigtigt at bruge sin mavefornemmelse som pejlemærke. Tit vil der være en række mindre ting, som tilsammen skaber en utryg fornemmelse hos den ene eller begge forældre. Hvis det er tilfældet, så hellere række ud efter hjælp en gang for meget, end en gang for lidt.

Udfordringer i forældreskabet / parforholdet

Børn og unge opfanger ofte langt mere af det, der foregår mellem de voksne, end vi tror – og tit vil børnene strække sig til det yderste for at hjælpe deres forældre, hvis de fornemmer, at noget er galt. Både forældreskabet og parforholdet lider ofte under stress og pres – og dertil også manglende søvn, især når børnene er små. Det kan slide på både voksne og børn. Der kan også være andre opslidende perioder i forældreskabet, som så bliver yderligere optrappet, fordi man måske har travlt på arbejde, har problemer i parforholdet eller på anden måde selv er i en form for krise. Det er derfor vigtigt, at I som par og forældre kan teame op og være nysgerrige på hinanden. Være åbne for kommunikationen og for spørge ind, når man er i tvivl. Det kræver meget tillid og mod at være åben og imødekommende – ikke mindst når man er træt og har lyst til at skubbe væk – men kommunikation er altafgørende for et godt forhold. Som team må man forsøge at være sikker base for hinanden. Den sikre base vil definere hele familien, for jeres barn vil lynhurtigt mærke, hvis basen virker usikker – og vil reagere på det. Naturligvis kan det ske, at man som par vælger at gå fra hinanden. Det kan være et dobbelt tab for barnet, der både mister dét at have begge sine forældre i hverdagen, men også mister den sikre base. Derfor kan det også være en rigtig god idé at søge støtte og vejledning, hvis familien er i opbrud eller på anden måde oplever et tab.

Billede af Priscilla Du Preez

Brug for hjælp?

Kan du genkende nogle af nævnte udfordringer i din familie?

Eller er du i tvivl om, hvorvidt vi kan hjælpe dig?

bottom of page