FAMILIE- & FORÆLDRE

Det får I med familie- & forældrerådgivning:

  • Gratis uforpligtende intro samtale på telefon (41 40 60 73)

 

  • Målrettede samtaler der handler om jer og hvordan I bedst muligt kommer videre i jeres situation.

 

  • En kompetent terapeut med mange års erfaring indenfor terapi og coaching

 

  • Flexibilitet ved afholdelse af møder - fysisk, telefon, Skype/Messenger

 

Pris pr. session (60 minutter): 1050 kr

eller

KLIPPEKORT til 3 x 60 minutter: 2850 kr - SPAR 300 kr

Betales via MobilePay 962264

Øvrige Vilkår omkring sessioner, betaling mv.

Familie- og forældrerådgivning

Velkommen!

Er du forældre, og har du gennem længere tid forsøgt at få familien til at fungere? Først og fremmest skal du vide, at der i dag er mange familier, som arbejder på at genfinde det gode familieliv. Og vi lever i en tid, hvor der er mange forskellige familieformer og måder at leve et familieliv på. Hos Familieklinikken hjælper jeg netop forældre og familier, som har brug for hjælp til at få familiens relationer og hverdag til at fungere. I Familieklinikken får du brugbare værktøjer, så du lære nye handlemåder som forældre og familie, som du/I konkret kan bruge i hverdagen, og som vil gøre en forskel for hele familien.

 

Familieklinikken ønsker at gøre op med den taburisering som fortsat eksistere på det terapeutiske område, at det er pinligt eller vi er dårlige forældre, når vi søger professionel hjælp. NEJ... det er I ikke tværtom, I er forældre som tager et ansvar og ønsker en positiv forandring.  

Når mit barn/ung har en diagnose

Har dit barn eller ung angst, OCD eller en anden belastningsreaktion?

Så retter min vejledning sig også mod dig som familie, som netop står med et barn eller ung, som af flere årsager er udfordrede på en eller flere af disse punkter.  For nogle forældre kommer en sådan diagnose som et chok, hvor det for andre forældre er en lettelse, fordi de længe har haft en fornemmelse af, at ikke alt var, som det skulle være.

Og så kommer alle spørgsmålene: Hvad betyder det rent praktisk for vores barn? Hvad skal vi gøre som forældre? Hvordan påvirker det søskende? Skal barnet skifte institution/skole? Skal vi selv være opsøgende eller træder ”systemet” ind og får hjulene i gang? Hvor får vi informationer?

De drømme og forventninger vi har haft om, hvordan vores barn skulle vokse op, og hvilket liv vi skulle leve sammen som familie, er det nu overhoved muligt? Og hvordan ser fremtiden ud for vores barn eller unge og hvad med familien?Det er helt naturlige tanker og spørgsmål. Familieklinikken vil gerne hjælpe jer med at finde svar – og finde den vej frem, som er den rigtige for netop jeres familie. Sammen skaber vi et bæredygtigt fundament! 

 

Hvad kan Familieklinikken hjælpe med

Familieklinikken har mulighed for – sammen med jer - at deltage i møder og sammenhænge, hvor I finder det hensigtsmæssigt og godt kunne bruge en professionel støtte ved jeres side. Især med børn som har angst og oplever skoleværing kan det være konstruktivt at have en fagperson med, som kan understøtte det videre forløb.

Har du spørgsmål eller ønsker du mere viden om vores rådgivning? Så er du meget velkommen til at kontakte os. Her kan vi uddybe, beskrive, hvordan et forløb foregår og give gode råd til dig og din familie. 

Familieklinikkens metoder og vejledning

Klinikken hviler på et fundament af solid faglig og praktisk erfaring. Udgangspunktet for opstart af et familieforløb er dialog og åbenhed. Familieklinikken anvender i sin rådgivning egen udviklet metode "RelationsOpstilling-RO".

I relationsopstillingsmetoden RO tydeliggøres relationernes energimæssige indbyrdes forhold på flere niveauer.

Ikke-hensigsmæssige mønstre, tilknytninger og blokeringer træder tydeligere frem. Målet er at bevidstgøre disse uhensigtsmæssigeheder og arbejde de sunde handlemønstre, ressoucer og robusthed frem hos jer som familie. 

  

"RelationsOpstillingen-RO"  synliggøre også uhensigtsmæssige kommunikationformer og fastlåste familie dynamikker.

 

Familieklinikken anvender metoden Compassion Fokuseret Terapi, en evidens baseret og medfølelses terapeutisk metode, som kan understøtte og bidrage med at opbygge et positivt familiesyn, øget selvforståelse og tilfredshed hos den enkelte og familien som helhed.  I opbygger løbende en positiv og robust familie gennem solid rådgivning og praktiske brugbare øvelser. Resultatet er den familie, som I gerne vil være.

Familieklinikken anvender det evidens og effektive behandlingsprogram Cool Kids og Chilled i behandlingen af angst problematikker hos børn og unge. Cool Kids og Chilled er baseret på kognitiv terapi som undersøger forbindelsen mellem barnet eller den unges tanker, følelser, adfærd og krop i relationen til sig selv og omverden. Programmet bidrager med konkrete metoder og strategier til håndtering af angst ( For mere info gå til forsiden og videre ind på Børn og unge)

Har du spørgsmål eller ønsker du mere viden om vores rådgivning? Så er du meget velkommen til at kontakte Familieklinikken.  Her kan jeg uddybe, hvordan et forløb kan formes, så det passer præcis til dig og dine.

 

Jeg glæder mig til at kunne gøre en forskel for dig og din familie i Familieklinikken

 

Du er velkommen 

Kom med på nyhedsbrevet

Tak for din tilmelding!